Tietosuojaseloste 26.01.2021

Koska yksityisyyden suoja ja tietosuoja muodostavat liiketoimintamme ytimen, on sanomattakin selvää että käsittelemme henkilötietoja laillisesti ja vastuullisesti. Henkilötieto viittaa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön (‘rekisteröity’) liittyviin tietoihin. Henkilötietojen käsittely viittaa henkilötietoon kohdistuviin toimenpiteisiin, kuten niiden keräämiseen ja säilytykseen.

Noudatamme henkilötietojen käsittelytoimenpiteissämme soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä säännöksiä ja Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) asettamia säännöksiä ja periaatteita.

Haluamme olla läpinäkyviä henkilötietojemme käsittelystä. Löydät lisätietoa Privaonin henkilötietojen käsittelystä alla olevista kappaleista. Voimme aika ajoin päivittää Tietosuojaselostettamme. Mikäli jokin henkilötietojen käsittelyssämme olennaisesti muuttuu, pyrimme avoimesti ilmoittamaan sinulle muutoksista.

Privaon rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelijänä

Käsittelijä viittaa yritykseen tai muuhun tahoon, Privaon toimii käsittelijänä henkilötiedoille, joita käsittelemme DPO 365 -palvelun toimittamisen yhteydessä. Yritysasiakkaamme toimii rekisterinpitäjänä henkilötiedoille.

Privaon rekisterinpitäjänä

Rekisterinpitäjä viittaa yritykseen tai muuhun tahoon, joka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä ja joka määrittelee miten henkilötietoja käsitellään. Käsittelijä viittaa yritykseen tai muuhun tahoon, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

Privaon henkilötietojen käsittelijänä

Käsittelijä viittaa yritykseen tai muuhun tahoon, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Privaon toimii henkilötietojen käsittelijänä osalle niistä henkilötiedoista, joita käsittelemme pilvipohjaisten työkalujen ja palveluiden tarjoamiseksi. Esimerkiksi silloin, kun yritys ottaa käyttöön Privaonin pilvipohjaisen eLearning-koulutuksen, käsittelemme henkilötietoja asiakkaamme puolesta ja sen antamien ohjeiden mukaisesti. Asiakasyrityksemme säilyy tietojen rekisterinpitäjänä.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja, otathan meihin yhteyttäkäyttämällä Privaonin DSAR Chatbottia tai soittamalla meille:

 • Privaon Oy
 • Upseerinkatu 1-3
 • 02600 Espoo
 • +358 50 328 1446

Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Henkilötietojen kerääminen ei kuulu ydinliiketoimintaamme. Näin ollen käsittelemme mahdollisimman vähän henkilötietoja ja vain siltä osin kuin ne ovat tarpeellisia liiketoimintamme kannalta ja palveluidemme tarjoamiseksi. Käsittelemme henkilötietojasi vain ennalta määrättyihin tarkoituksiin ja varmistamme, että käsittelylle on laillinen peruste.

Henkilötietojen käsittelijänä, käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palveluidemme tarjoamiseksi. Tähän tarkoitukseen käsittelemme yhteystietoja, laskutustietoja ja muita tietoja joita olet ilmoittanut meille yhteydenottosi yhteydessä.
  • Tuotteemme esittelyn tai kokeilun yhteydessä,
  • Käyttäjätilin määrittämisessä,
  • Palveluiden tarjoamisessa, käyttämisessä ja ylläpidossa
  • Tapahtumien käsittelyyn ja suorittamiseen.
 • Asiakaskokemuksen parantamiseksi. Tämä sisältää käsittelyn käyttötiedot, lokitiedot, evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden keräämät tiedot ja asiakaspalautteen:
  • Palvelun käyttöön liittyvistä suosituksista
  • Estää ja tutkia vilpillistä tai luvatonta toimintaa
  • Hallinnoida asiakkaidemme palvelun käyttöä, vastata tiedusteluihin ja kommentteihin sekä tarjota asiakaspalvelua ja tukea
  • Lähettää asiakkaille teknisiä hälytyksiä, päivityksiä, turvallisuusilmoituksia ja hallinnollista viestintää.

Me käsittelemme henkilötietojasi tässä yhteydessä kanssamme solmimamme sopimuksen perusteella tai oikeutetun edun perusteella turvallisuustarkoituksiin (esimerkiksi petollisten toimintojen ehkäisemiseksi ja tutkimiseksi).

Rekisterinpitäjänä, käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteidemme markkinoimiseksi ja mainostamiseksi. Tähän tarkoitukseen käsittelemme esimerkiksi yhteystietoja, ostostietoja, yhteydenottojasi ja kiinnostuksen kohteitasi koskevaa tietoa. Voimme kerätä henkilötietojasi myös julkisista lähteistä, kuten yrityksesi verkkosivuilta, Linkedinistä tai Fonecta Finderista.
 • Markkinointitutkimuksen tekemiseksi. Tähän tarkoitukseen käsittelemme tarpeellisia yhteystietoja ja antamiasi vastauksia. Mahdollisten osallistujien yhteystiedot kerätään asiakasrekisteristämme ja julkisista lähteistä.

Tässä yhteydessä käsittelemme henkilötietoja oikeutettuun etuumme perustuen markkinoidaksemme palveluitamme. Vuosittainen markkinatutkimuksemme perustuu intressiimme ymmärtää asiakkaitamme, potentiaalisia asiakkaita ja muita sidosryhmiä. Toteuttaessamme sähköistä viestintää käsittelemme tietoja vain, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.

Lue lisää

Koska olemme yritys, joka on riippuvainen liiketoiminnastaan, teemme markkinointia yritysasiakkaillemme. Ylläpidämme rekisteriä nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista markkinoidaksemme ja tarjotaksemme lisätietoa tuotteistamme ja palveluistamme. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kutsuja tapahtumiimme ja muita markkinointikeinoja, joilla mainostamme palveluitamme.
Käytämme internetin mainosverkostoja, sosiaalista mediaa ja muita kolmansien osapuolten palveluita lähettääksemme markkinointiyhteydenottoja ja näyttääksemme mainoksia muilla vierailemillasi sivuilla ja palveluissa joita mahdollisesti käytät. Voit koska tahansa pyytää meitä poistamaan yhteystietosi markkinointikanavista ottamalla meihin yhteyttä. Mikäli haluat peruuttaa uutiskirjeen, voit käyttää sähköpostista löytyvää linkkiä.

Tietojen luovuttaminen ja jakaminen

Käytämme kolmansien osapuolten palveluita tarjotaksemme palveluitamme ja tehostaaksemme liiketoimintaamme. Vastuullisena yrityksenä käytämme aina sopimuksia ja muita järjestelyjä varmistaaksemme, että palveluntarjoajat käsittelevät tietojasi lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Osa palveluntarjoajistamme tai heidän tukitoimintonsa sijaitsevt Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (EEA) ulkopuolella.

Luottamuksellisuuden ja korkean tietosuojan takaamiseksi sovimme tietojenkäsittelystä tietojenkäsittelysopimuksella jokaisen henkilötietoja käsittelevän palveluntarjoajamme kanssa. Käsittelijöillämme on oikeus käsitellä tietojasi ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa.

Saatamme joutua luovuttamaan joitain tietoja julkisille viranomaisille tai lainkäyttäjille silloin, kun tähän on laissa säädetty edellytys. Teemme näin ainoastaan pätevästä suomalaisen tai muun asianmukaisen tuomioistuimen määräyksestä tai haasteesta. Yrityskauppojen tai yhteensulautumisten yhteydessä hankkiva osapuoli voi saada pääsyn olennaisiin asiakastietoihin.
Yrityskauppojen tai yhteensulautumisten yhteydessä hankkiva osapuoli voi saada pääsyn olennaisiin asiakastietoihin.

Osa käyttämistämme palveluntarjoajista tai heidän tukitoimintonsa sijaitsevat Yhdysvalloissa. Mikäli tietojenkäsittely edellyttää tietojensiirtoa EU:n tai EEA:n ulkopuolelle, käytämme asianmukaisia suojakeinoja takaamaan tiedoillesi saman suojan tason kuin EU:ssa. Suojakeinot, joita käytämme ovat Euroopan Komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet. Suojakeinot, joita käytämme ovat Euroopan Komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet.

Käsittelijä Käyttötarkoitus Henkilötietojen luokat Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle
Koivu Cloud Palvelun toimitus Nimi

Sähköpostiosoite

Käyttäjäkuva (valinnainen)

Ei oletuksena. On mahdollista, että tukitehtäviin liittyen joitain henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.
Google Firebase Käyttäjän todennus Token Ei oletuksena. On mahdollista, että tukitehtäviin liittyen joitain henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.
Microsoft Azure Käyttäjän todennus Token Ei oletuksena. On mahdollista, että tukitehtäviin liittyen joitain henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.
Zendesk Asiakastuki Nimi

Sähköpostiosoite

Tukipyyntö

Ei oletuksena. On mahdollista, että tukitehtäviin liittyen joitain henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietoturva

Privaonilla on asianmukainen tietoturvapolitiikka ja käytännöt, joilla henkilötietoja suojataan häviämiseltä, väärinkäytöltä ja luvattomalta pääsyltä.

Takaamme että henkilötietojasi käsitellään luottamuksellisina ja turvallisesti. Kaikki henkilötietojasi käsittelevät työntekijät ovat sopimuksin sitoutuneet tietojesi salassapitoon. Privaonilla on työntekijän rooliin perustuva pääsynhallinta, joka tarkoittaa sitä, että työntekijällä on pääsy vain niihin henkilötietoihin, joita hän roolinsa ja työtehtäviensä perusteella tarvitsee. Työntekijöidemme käyttämät tietoverkot ja palvelut on suojattu asianmukaisin suojakeinoin.

Privaonilla on tietosuojaloukkauksia koskeva käytäntö, jonka mukaisesti arvoimme mahdolliset tietosuojariskit ja ilmoitamme niistä tietosuojavaltuutetulle ja sinulle mikäli riski koskee henkilötietojasi. Koulutamme säännöllisesti työntekijöitämme varmistaaksemme että henkilötietojesi käsitellään asianmukaisesti.

Oikeutesi

Kun Privaon on henkilötietojen käsittelijä: Rekisterinpitäjä on vastuussa henkilötietojesi laillisesta käsittelystä ja rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta. DPO365 -palvelua käyttävällä asiakkaalla on pääsy kaikkiin heidän henkilötietoihinsa ja voivat käyttää oikeuksiaan palvelussa. Privaon auttaa pyynnöstä asiakkaita toteuttamaan tietosuojaoikeutensa.

Kun Privaon on henkilötietojen rekisterinpitäjä: Sinulla on useita henkilötietojasi koskevia oikeuksia, kuten oikeus saada pääsy tietoihisi, oikeus päivittää tai poistaa tietosi ja saada kopio henkilötiedoistasi. Pyrimme varmistamaan, että voit käyttää oikeuksiasi tehokkaasti. Voit käyttää oikeuksiasi käyttämällä Privaonin DSAR Chatbottia.

 • Mikäli olet antanut suostumuksesi käsittelyyn, etkä enää halua meidän jatkavan tietojesi käsittelyä, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Voit peruuttaa suostumuksesi uutiskirjeeseen käyttämällä uutiskirjeessä olevaa linkkiä. Voit myös peruuttaa suostumuksesi käyttämällä Privaonin DSAR Chatbottia, jonka löydät tämän sivun alareunasta.
 • Kun käsittelemme tietojasi, olemme ottaneet oikeutesi ja etusi huomioon. Erityisesti silloin, kun käsittelemme tietojasi omien etujemme perusteella, esimerkiksi markkinointiin ja tutkimustarkoituksiin, olemme arvioineet käsittelyä ja tulleet siihen tulokseen, ettei käsittely ei aiheuta merkittävää haittaa yksityisyydellesi, eikä sillä ole muita merkittäviä vaikutuksia etuihisi ja oikeuksiisi. Mikäli haluat saada lisätietoa tekemistämme arvioinneista, otathan meihin yhteyttä. Sinulla on oikeus vastustaa etuihimme perustuvaa käsittelyä milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä.
 • Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta ja saada kopio niistä. Sinulla on myös oikeus saada vahvistus siitä, ettemme käsittele henkilötietojasi. Tätä kutsutaan oikeudeksi saada pääsy tietoihin.
 • Haluamme että tietosi ovat paikkansapitäviä ja ajan tasalla. Voit aina ottaa meihin yhteyttä saadaksesi tietosi oikaistuksi, päivitetyksi ja täydennetyksi. Tätä kutsutaan oikeudeksi saada tiedot oikaistuksi.
 • Sinulla on pääasiallisesti oikeus saada henkilötietosi poistetuksi, joko kokonaisuudessaan tai osittain. Mikäli pyydät tietojesi poistoa, arvioimme voimmeko poistaa tietosi. Huomaathan, että meillä voi olla laillinen oikeus tai vaatimus säilyttää tietosi määrätyn ajan. Tätä oikeutta kutsustaan myös nimellä ”oikeus tietojen poistoon“ tai ”oikeus tulla unohdetuksi”.
 • Mikäli vastustat käsittelyä, kyseenalaistat käsittelyn laillisuuden tai tietojen oikeellisuuden, tai mikäli tarvitset henkilötietojasi oikeusprosessissa, sinulla on oikeus rajoittaa käsittelyä kunnes asia on selvitetty. Tätä oikeutta kutsutaan oikeudeksi käsittelyn rajoittamiseen.
 • Mikäli sinua koskeva henkilötietojen käsittely mielestäsi rikkoo tietosuoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle valvontaviranomaiselle. Jos tarvitset lisää apua oikeuksien toteuttamisessa, otathan meihin yhteyttä käyttämällä Privaonin DSAR Chatbottia.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, tai jos sinulla on kysymyksiä liittyen henkilötietojesi käsittelyyn tai tähän, otathan meihin yhteyttä käyttämällä Privaonin DSAR ChatBottia, jonka löydät sivun alaosasta.

Evästeet

Palvelu (app.DPO365.com): Palvelu käyttää vain ehdottoman välttämättömiä evästeitä, jotka helpottavat palvelun navigointia aktivoimalla perustoiminnot, kuten sivujen navigoinnin ja pääsyn suojattuihin palvelualueisiin. Ilman näitä evästeitä, palvelu ei pystyisi toimimaan kunnolla.

Verkkosivusto (DPO365.com): Käytämme evästeitä ja muita vastaavia teknologioita analysoimaan verkkosivujemme käyttöä niiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Saamme esimerkiksi tietoa siitä, millä sivuilla käyt ja miten liikut sivujen välillä. Sivujen kehittämiseksi meille on tärkeää tietää, millainen sisältö on tehokasta ja toimivaa. Keräämämme tiedot auttavat meitä tekemään sinulle tarjoamistamme palveluista ja markkinoinnista yksilöllisempää. Voimme esimerkiksi luoda kohdennettuja yleisöjä ja lähettää heille sopivaa ja yksilöityä viestintää, kuten mainoksia ja viestejä. Voit aina ottaa evästeet kokonaan pois käytöstä tai poistaa ne selaimesi asetuksista estääksesi verkkosivujemme käyttöön perustuvan kohdennetun mainonnan ja viestinnän.

Tämän verkkosivuston omistaa ja ylläpitää:

 • Privaon
 • Upseerinkatu 1-3,
 • 02600 Espoo, Finland
 • Phone: +358 50 328 1446
 • VAT: FI26478002

Tämän evästekäytännön tiedot annetaan sinulle avoimesti ja läpinäkyvästi, jotta voit nähdä, miten evästeitä käytetään kävijäkokemuksesi parantamiseksi ja jotta voit tehdä tietoisen valinnan niiden käytön sallimiseksi. Jos haluat kuitenkin poistaa evästeet, voit tehdä tämän selaimesi asetusten kautta. Alla voit lukea lisää evästeiden käytöstä.

Evästeet

Kun vierailet tällä verkkosivustolla, laitteesi vastaanottaa automaattisesti yhden tai useita evästeitä, jotka siirretään tältä sivustolta Internet-selaimeesi.

Mikä eväste on?

Eväste on pieni tekstitiedosto. Se ei sisällä henkilökohtaisia tietoja eikä voi kerätä tietoja. Evästeitä voidaan käyttää kahdenlaisia: ”pysyviä” ja ”istunnon mittaisia”. ”Istunnon mittaiset” evästeet poistetaan, kun lopetat selainistunnon. ”Pysyvät” evästeet säilyvät laitteellasi evästeessä asennetun ajan, jonka jälkeen ne poistavat itsensä. Nämä evästeet voidaan kuitenkin uusia joka kerta, kun vierailet verkkosivustolla.

Evästetyypit

On tavallista erottaa ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeet. Ensimmäisen osapuolen evästeet kohdistetaan vierailemallesi verkkosivulle, kun taas kolmannen osapuolen evästeet tulevat kolmansilta osapuolilta, kuten verkkoanalysointiohjelmalta.

Miksi käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä arvioidaksemme sisällön käyttöä ja kerätäksemme tilastotietoja verkkosivuston käytöstä parantaaksemme käyttökokemusta. Näitä tietoja voidaan käyttää määrittämään, mistä kävijät tulevat, mitä sisältöä katsotaan ja kuinka kauan. Näitä tietoja ei voida käyttää vierailijan yksilöimiseen yksilönä. Tällä sivustolla voidaan käyttää sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen evästeitä.

Kuinka kauan evästeet on tallennettuna tietokoneelleni?

Evästeiden käyttöikä voi vaihdella. Jotkut evästeet katoavat, kun suljet selaimen, kun taas toiset ovat olemassa pidempään. Lisätietoja evästeiden vanhenemisesta on evästeilmoituksessa.

Pixelit

Pixelit ovat verkkosivustomme koodeja, joiden avulla voimme optimoida markkinoinnin (kohdistaa uudelleen verkkosivuston kävijät, raportit) ja seurata tuloksia. Pixelien avulla voimme tarjota hyvin kohdistettua ja mielenkiintoista sisältöä. Lue lisää käyttämistämme pixseleistä: Linkedin’s Insight Tag ja Facebook pixelistä. Lisäksi käytämme uutiskirjeessämme avointa seurantaa. Avoin seuranta auttaa meitä kehittämään mielenkiintoisempaa sisältöä uutiskirjeeseemme. Lue lisää käyttämistämme palveluntarjoajista.

Lue lisää käyttämistämme palveluntarjoajista.

Google Analytics

Verkkosivustoanalytiikkaan käytämme Google Analyticsia, Googlen tarjoamaa verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics kerää ensimmäisen osapuolen evästeitä, laitteeseen/selaimeen liittyviä tietoja, IP-osoitteen ja paikan päällä tapahtuvan toiminnan mittaamaan ja raportoimaan tilastotietoja käyttäjien vuorovaikutuksesta verkkosivustollamme. Google Analytics käyttää IP -osoitteita kävijöiden maantieteellisen sijainnin määrittämiseen verkkosivustollamme ja palvelun turvallisuuden varmistamiseksi.

Olemme käyttäneet IP -naamiointia, mikä tarkoittaa, että Google Analytics tekee anonymisoituna viimeisen IP -osoitteen oktetin Euroopan unionin jäsenvaltioille ja muille Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolille. Anonymisointi tehdään niin pian kuin se on teknisesti mahdollista keräysverkon varhaisessa vaiheessa, mikä tarkoittaa, että koko IP -osoitetta ei koskaan kirjoiteta levylle.

Voit estää Googlen tietojen keräämisen ja käytön lataamalla ja asentamalla selaimen laajennuksen tai käyttämällä muita mainonnan ja seurannan estämistyökaluja.

Käytämme Google Analyticsia myös AdWordsin ja DoubleClick -evästeiden tietojen analysointiin. Voit poistaa tämän tietojenkäsittelyn käytöstä Googlen tietosuoja –asetuksissa täältä.

Voinko silti vierailla verkkosivustolla, jos evästetoiminto on poistettu käytöstä?

Kyllä. Jos olet poistanut evästeet käytöstä laitteellasi, sinulla on edelleen samat pääsyt verkkosivuston sisältöön kuin evästeiden ollessa käytössä. Jotkin toiminnot, kuten kyselyt ja työkalut, voivat kuitenkin toimia rajoitetusti tai eivät ollenkaan.

Kuinka välttää tai poistaa evästeet?

Voit hallita evästeasetuksiasi, kun tulet verkkosivustoillemme napsauttamalla evästebannerissa näkyvää ”Hallitse asetuksia”. Voit myöhemmin käyttää asetuksia napsauttamalla verkkosivustomme vasemmassa alakulmassa näkyvää evästeen kuvaketta.

Voit muuttaa selaimesi asetuksia niin, että ne eivät hyväksy evästeitä tai poistaa evästeet tietokoneeltasi. Eri selaimet voivat käyttää erilaisia menetelmiä evästeiden hallintaan. Määritä selainasetuksesi noudattamalla alla olevia, yleisimpien verkkoselainten valmistajien ohjeita*.

* Nämä linkit ovat kolmansien osapuolten sivustoille, joihin emme voi vaikuttaa – mitään vastuuta ei voi vaatia, jos ne ovat virheellisiä

Evästepolitiikka

Mikä eväste on?

Eväste on tietokoneellesi, tabletillesi tai matkapuhelimeesi tallennettu pieni datatiedosto. Eväste ei ole ohjelma, joka voisi sisältää haittaohjelmia tai viruksia.

Miten ja miksi tämä verkkosivusto käyttää evästeitä

Evästeitä tarvitaan tämän verkkosivuston toimimiseen asianmukaisella tavalla. Evästeet auttavat meitä saamaan käynnistäsi yleiskuvan, jonka perusteella pystymme optimoimaan sivustoa ja muokkaamaan sitä tarpeidesi ja toiveidesi mukaan. Evästeet muistavat esimerkiksi, mitä tuotteita olet lisännyt ostoskoriisi, oletko käynyt jollain tietyllä sivulla aiemmin, oletko kirjautunut sisään, mitä kieliversiota käytät mieluiten ja missä valuutassa haluat nähdä tuotteiden hinnat. Lisäksi käytämme evästeitä kohdennettuun mainontaan muilla verkkosivustoilla. Yleisesti ottaen käytämme evästeitä osana palveluamme, koska tahdomme tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä.

Kuinka pitkään evästeitä säilytetään?

Evästeiden tallennusaika laitteellasi vaihtelee. Poistoajankohta lasketaan viimeisimmän vierailusi perusteella. Kun eväste vanhenee, se häviää laitteeltasi automaattisesti. Täydellinen lista evästeistä on alla.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit milloin tahansa estää evästeiden käytön tietokoneellasi, tabletillasi tai puhelimellasi selainasetuksissa. Asetusten tarkka sijainti riippuu käyttämäsi selaimen tyypistä. Jos muutat asetuksia, et välttämättä pysty käyttämään kaikkia toimintoja ja palveluita, koska ne edellyttävät, että verkkosivusto muistaa aiemmin tekemäsi valinnat.
Google Analytics -evästeet voi estää täällä.

Evästeiden poistaminen

Halutessasi voit poistaa hyväksymäsi evästeet jälkikäteen. Jos käytössäsi on PC-tietokone ja tuore selainversio, voit poistaa evästeet näppäinkomennolla CTRL + SHIFT + Delete.

Jos näppäinkomento ei toimi ja/tai jos käytät Apple-tietokonetta, ota käyttämäsi selain selville ja napsauta sen jälkeen asianmukaista linkkiä:

Muista: Jos käytät useita eri selaimia, evästeet on poistettava kustakin erikseen.

Onko sinulla kysyttävää?

Jos mielessäsi on näitä tietoja ja/tai henkilötietojesi käsittelyä koskevia kysymyksiä tai kommentteja, voit ottaa meihin yhteyttä. Evästeilmoitus päivitetään kuukausittain Cookie Information-sivulla. Jos sinulla on evästeilmoitusta koskevia kysymyksiä, lähetä sähköpostia osoitteeseen info@cookieinformation.com.

Evästeilmoitus päivitetty viimeksi 31.07.2021

Välttämättömät 2

Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta käyttökelpoisen sallimalla perustoimintoja kuten sivulla siirtymisen ja sivuston suojattujen alueiden käytön. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.
Nimi Tarjoaja Tarkoitus Voimassa Henkilötietojen käsittelijä Henkilötietojen käsittelijä tietosuojaseloste
CookieInformationConsent dpo365.com Tukee sivuston teknisiä toimintoja. vuoden Cookie Information https://cookieinformation.com/cookie-and-privacy-policy
AWSALBCORS widget-mediator.zopim.com Tukee sivuston teknisiä toimintoja. 7 päivää Amazon Web Services https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=508088&ref_=footer_cou

Toiminnalliset 3

Toiminnalliset evästeet mahdollistavat verkkosivuston ulkoasua tai toimintoja muuttavan tiedon tallentamisen. Näitä tietoja ovat esimerkiksi valitsemasi kieli tai alue.
Nimi Tarjoaja Tarkoitus Voimassa Henkilötietojen käsittelijä Henkilötietojen käsittelijä tietosuojaseloste
__cfduid .zopim.com Kerää tietoja käyttäjistä ja heidän toiminnastaan verkkosivustolla, jota käytetään henkilökohtaisen personoidun asiakaspalvelun ja sisällön toimittamiseen. Kuukauden Zendesk https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy
AWSALB widget-mediator.zopim.com Kerää tietoja käyttäjistä ja heidän toiminnastaan verkkosivustolla, jota käytetään henkilökohtaisen personoidun asiakaspalvelun ja sisällön toimittamiseen. 7 päivää Zendesk https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy
__zlcmid .dpo365.com Kerää tietoja käyttäjistä ja heidän toiminnastaan verkkosivustolla, jota käytetään henkilökohtaisen personoidun asiakaspalvelun ja sisällön toimittamiseen. vuoden Zendesk https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy

Tilastolliset 4

Tilastoevästeet auttavat sivuston omistajia ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa keräämällä ja raportoimalla tietoja.
Nimi Tarjoaja Tarkoitus Voimassa Henkilötietojen käsittelijä Henkilötietojen käsittelijä tietosuojaseloste
_ga_xxx .dpo365.com 2 vuotta Google Analytics https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en
_ga .dpo365.com Kerää tietoja käyttäjistä ja heidän toiminnastaan verkkosivustolla analytiikkaa ja raportointia varten. Kaksi vuotta Google Analytics https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en
_gat_gtag_UA_xxx_xxx .dpo365.com Kerää tietoja käyttäjistä ja heidän toiminnastaan verkkosivustolla analytiikkaa ja raportointia varten. Muutaman sekunnin Google Analytics https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en
_gid .dpo365.com Kerää tietoja käyttäjistä ja heidän toiminnastaan verkkosivustolla analytiikkaa ja raportointia varten. päivän Google Analytics https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en

Markkinointi 1

Markkinointievästeitä käytetään verkkosivustoilla kävijöiden seurantaan. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat sopivia ja kiinnostavia yksittäisille käyttäjille, ja siten arvokkaampia julkaisijoille ja kolmansien osapuolten mainostajille.
Nimi Tarjoaja Tarkoitus Voimassa Henkilötietojen käsittelijä Henkilötietojen käsittelijä tietosuojaseloste
_lfa .dpo365.com Kerää tietoja käyttäjistä ja heidän toiminnastaan verkkosivustolla. Tietoja käytetään käyttäjän käyttäytymisen seuraamiseen ja analysointiin sekä kohdennetun mainonnan toimittamiseen. Kahden vuoden Leadfeeder https://www.leadfeeder.com/privacy/

Luokittelemattomat 1

Luokittelemme parhaillamme luokittelemattomia evästeitä yhdessä yksittäisten evästeiden tarjoajien kanssa.
Nimi Tarjoaja Tarkoitus Voimassa Henkilötietojen käsittelijä Henkilötietojen käsittelijä tietosuojaseloste
pll_language www.dpo365.com Odottaaa vahvennusta

Lupasi koskee seuraavia toimialueita: dpo365.com

Säilytysajat

Kun Privaon käsittelee henkilötietoja käsittelijänä, käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin meillä on voimassa oleva sopimus asiakkaan kanssa. Sopimuksen päättyessä kaikki asiakkaan henkilötiedot poistetaan 12 kuukauden kuluttua.

Kun Privaon toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä, olemme määritelleet henkilötiedoille säilytysajat tietojen käyttötarkoituksen ja soveltuvan lain perusteella. Esimerkiksi kirjanpitolaki edellyttää meitä säilyttämään tietojasi määrätyn ajan. Käymme keräämämme tiedot (esim. asiakasyrityksemme yhteyshenkilöiden tiedot) läpi säännöllisesti varmistaaksemme, että käsittelemämme tiedot ovat ajan tasalla ja ettei niitä säilytetä kauemmin kuin on tarpeen tai kuin mitä soveltuva laki edellyttää.

Mikäli laki ei edellytä toisin, henkilötietojen säilytysajat on määritelty seuraavasti:

 • Säilytämme henkilötietojasi kaksi vuotta palvelusopimuksen päättymisen jälkeen, mikäli sopimuksessa ei ole sovittu muuta aikaa.
 • Mikäli sinut on listattu potentiaaliseksi asiakkaaksi, poistamme henkilötietosi silloin, kun meillä ei ole enää syytä uskoa, että voisit olla kiinnostunut palveluistamme. Yleensä tämä tapahtuu silloin, kun et ole ollut yhteydessä meihin viimeiseen 12 kuukauteen.

Mikäli haluat tarkempaa tietoa henkilötietojesi säilytysajoista, otathan meihin yhteyttä käyttämällä Privaonin DSAR ChatBottia, jonka löydät tämän sivun alareunasta.